©2019 by Lucienne. Proudly created with Wix.com

 
Search
  • Lucienne

Vrouwelijk ondernemen

Updated: Dec 4, 2019

De laatste jaren lijken er steeds meer vrouwen de weg naar het ondernemerschap te vinden. Er zijn nog altijd meer mannen dan vrouwen die een eigen zaak beginnen, maar het tij lijkt stilaan te keren. Het valt op dat vrouwen als ze een zaak beginnen, vaak al vanaf het begin voor een eerlijke en duurzame aanpak kiezen. Jonge designers die werken met overschotten van stoffen, winkels die enkel eerlijke en duurzame stuks verkopen en grafische ontwerpers die werken op gerecycleerd papier – het merendeel daarvan zijn vrouwen. Er zijn ook veel meer jonge vrouwelijke bloggers die zich specifiek bezighouden met hun volgers bewust te maken van de gevolgen van fast fashion, ongebreidelde consumptie en afvalproductie. De vraag is natuurlijk waarom vrouwen in deze sector zo sterk aanwezig zijn. Is het omdat veel mannen nog altijd meer voordeel halen uit oude systemen die gericht zijn op winstmaximalisatie zonder meer? Nemen vrouwen de stap naar een ander eerlijker model sneller omdat ze in het huidige systeem meer nadelen ondervinden en stellen ze daarom de status quo meer in vraag? Veel mannelijke ondernemers praten in interviews ook op een veel meer prestatiegerichte manier over ondernemen. Het gaat om doelen die gehaald moeten worden en cijfers die overtroffen zijn. Specimen als de rijkste man op aarde Jeff Bezos en zijn bedrijf Amazon die op allerlei ‘creatieve’ manieren bijdragen aan de maatschappij weten te ontwijken, tonen aan dat in de wereld van het grote geld  het toch nog altijd voornamelijk gaat om snel rijk worden. Dergelijke monsterbedrijven betalen heel weinig belastingen, buiten werknemers uit en nemen het niet te nauw met milieuvoorschriften.

Anderzijds is bewezen dat wanneer vrouwen in arme landen gesteund worden om zelfstandig te worden, de gehele gemeenschap daarvan profiteert. Een voorbeeld van een dergelijke systeem zijn de microkredieten van Muhammad Yunus. Hij leent kleine bedragen aan vrouwen in erg arme landen, de enige voorwaarde daaraan verbonden is de terugbetaling van het geleende bedrag zonder interesten - 98% van alle leningen worden terugbetaald. Vrouwen lenen een klein bedrag, starten een business en het volledige dorp profiteert hiervan mee. Dit omdat vrouwen degenen zijn die dingen samenhouden en de mensen in hun omgeving mee uit de armoede trekken.

Een voorbeeld dat duidelijk aantoont dat vrouwen zich meer lijken in te zetten voor een andere soort maatschappij is de selectie van dé 100 Belgen van Het Laatste Nieuws – naast de obligate politiekers en sportmensen valt het op dat bij de vrouwen de genomineerden vooral personen zijn die zich inzetten voor zaken als milieu, body image, duurzame technologie en bespreekbaar maken van maatschappelijke taboes. De mannen waarop gestemd kan worden vallen veel meer binnen de huidige structuren en bereiken daarin de top; veel regisseurs, televisie gezichten en grote ondernemers. De meeste mannen lijken niet bewust minder bezig te zijn met duurzaamheid en dergelijke, maar voor hen is het een extra stap. Als je deel uitmaakt van een systeem en daar ook de voordelen van krijgt is het logisch dat je dat systeem veel minder in vraag stelt, al is dat systeem in the long run misschien ook wel in je eigen nadeel. Het feit dat mannen als Fernand Huts stellen dat er te weinig jonge ondernemers zijn en dat deels ligt aan de rol van de moderne vrouw toont aan waar het schoentje knelt. Dé ondernemer is in veel mensen hun hoofd nog altijd een man en blijkbaar volgens Huts een man die een vrouw thuis heeft zitten die alle huishoudelijke taken op zich neemt. Moeten we deze stelling niet omdraaien? Is het niet dat er te weinig jonge ondernemers zijn door de rol van de moderne man? Of beter nog is het niet de maatschappij die hier een rol dient in op te nemen? Zelfstandigen hebben belachelijk weinig rechten in vergelijking met werknemers - wordt het niet eens tijd dat ook zelfstandigen ziekteverlof kunnen opnemen, meer tijd krijgen om voor hun kinderen te zorgen en een deftig pensioen opstrijken na hun loopbaan? (Kleine) zelfstandigen dragen tenslotte in grote mate bij aan onze samenleving.


- Evelien Bogaert

53 views