©2019 by Lucienne. Proudly created with Wix.com

 
Search
  • Lucienne

Speelgoed voor meisjes en jongens

Gedragsbioloog Mark Nelissen noemt in een artikel in de standaard het hele gendergedoe in speelgoedwinkels een hysterische hype. Jongens spelen met auto’s, meisjes met poppen, zelfs apen doen dit. Zo claimt hij althans.


Natuurlijk valt er veel voor te zeggen dat kinderen reeds op jonge leeftijd gemiddeld een duidelijke voorkeur tonen voor het ene of het andere. Gemiddeld betekent echter de optelsom van beide extremen en alles daartussen. Het kan dus best zijn dat een meerderheid van jongens de voorkeur geeft aan blokken en meisjes aan poppen. Hou echter in het achterhoofd dat 51% ook een meerderheid is. Daarnaast zijn er dus nog een heleboel andere kinderen die niet automatisch naar stereotype speelgoed grijpen. Net daarom is het hele gendergedoe niet zomaar een hype maar erg belangrijk. Want naast genen, waarvan gedragswetenschappers aannemen dat ze voor 30 procent ons gedrag bepalen, staan omgeving en opvoeding als twee even belangrijke met diezelfde genen interagerende pijlers. Meisjes die voortdurend omringd worden door rolmodellen die zich gedragen als barbiepoppen en de afwas als het hoogst haalbare doel stellen, zullen zich conformeren naar dat beeld net zoals jongens zich zullen conformeren naar de bierdrinkende, voetbal kijkende man.


Naarmate jongens en meisjes opgroeien in gezinnen waar deze bij de haren getrokken voorbeelden worden doorbroken, dan zien we een significante verandering in het gedrag van betrokken kinderen. Jongens waarvan de vader de afwas doet en kookt, nemen meer huistaken op. Ze beschouwen het als normaal gedrag en gaan dit imiteren. Dit lijkt nauwelijks relevant maar onderzoek toont aan dat meisjes die veel tetris spelen en bijvoorbeeld aan boogschieten doen een beduidend beter ruimtelijk inzicht ontwikkelen als hun seksegenoten. Dit resulteert dan weer in hogere scores voor vakken als wiskunde waar dit inzicht nu eenmaal relevant is. Met andere woorden stereotypen bepalen je studiekeuze, je slaagkansen, je carrière en de hoeveelheid geld die je op je bankrekening hebt als je je laatste adem uitblaast.


Momenteel kunnen we IT’ers rekenen tot de beter betaalde jobs met veel werkzekerheid. De eerste IT’ers waren echter geen mannen maar vrouwen. Al snel ontwikkelde men zelfbouwdozen met samen te stellen elektronische bordjes en allerhande computer elektronica, in de markt gezet als… jongensspeelgoed. Met als gevolg een shift in het aantal vrouwen en mannen die voor deze opleiding kozen. Vrouwen werden actief afgeraden en jongens die al van kleins af aan met dergelijke bouwdozen mochten spelen, kregen met de paplepel de nodige bagage mee om met vrucht te slagen als IT’er.


Het is dus allerminst een hysterische hype dat gendergedoe in speelgoedwinkels. Mark Nelissen is er zich duidelijk niet van bewust hoe beperkend het is om van jongs af aan door louter commerciële instellingen in deze of gene richting gepusht te worden.. Als kind had ik twee poppen en geen flauw benul wat ik ermee aan moest. Gelukkig kreeg ik een broer om mee te vechten en kwam er lego om te bouwen, matchboxjes om te racen en knikkers om te winnen.


Evenmin lijkt men te beseffen hoe beperkend de kledij is die dan vooral het vrouwelijke geslacht van jongs af aan wordt opgedrongen. Meisjeskledij is afgrijselijk beperkend en komt met een boel restricties. In een kleedje sporten en in bomen klimmen was uit den boze. Van de glijbaan gaan zat er ook niet in. Niet omdat dat niet mocht maar omdat het verdomd veel pijn doet als je met je blote billen over een hete metalen ‘rijs af’ schuurt. Ook in minder fysiek uitdagende situaties waren er regels die voor jongens niet golden. Ik moest mijn benen dicht doen, terwijl mijn broers konden zitten waar, wanneer en op welke manier ze maar wilden. Waarom ik precies mijn benen dicht moest houden wist ik niet, want als je zeven bent dan heb je geen benul wat ze daar allemaal tussen kunnen steken. Tot ik natuurlijk een paar weken na die zevende verjaardag gevolgd werd door een auto waarin een volwassen man ostentatief zijn penis boven haalde en zich begon af te trekken, dat even terzijde.


Of toch niet want het brengt me meteen bij de action heroes. Het feit dat jongens met zulke figuren geassocieerd worden en meisjes niet, maakt dat zij ook minder behoefte voelen om zich toe te leggen op zaken als zelfverdediging, er zijn echter geen helden om je te komen redden, wel seksuele roofdieren die 1 op 3 meisjes en 1 op 5 jongens, minstens eenmaal in hun leven tegenkomen.


Als laatste schept al dat genderspecifiek gedoe een haast onoverbrugbare scheiding tussen jongens en meisjes. Al snel kwam mijn zoontje thuis met vragen als ‘mama waarom doen meisjes zo raar, waarom spelen ze van die belachelijke spelletjes en waarom moeten wij altijd de banken naar beneden dragen en zijn niet’ Terechte vragen voor een kind van negen dat op die leeftijd fysiek beduidend kleiner en minder sterk is dan meisjes. De groeispurt treedt bij jongens nu eenmaal later op en tot die leeftijd zijn beiden even sterk. Gedurende enige tijd hebben meisjes, gemiddeld, zelfs de overhand. Dit soort ingebakken stereotypen leert kinderen dat meisjes niets kunnen en hulpeloos zijn en bovendien allemaal hetzelfde. Aan dat waanidee mag stilaan een eind komen, als we dan ook nog alle make-up dozen voor kinderen onder de 6 jaar uit het “speelgoed assortiment” kunnen bannen en leren dat je geen verf nodig hebt om mooi te zijn, dan komen we misschien ooit in een samenleving terecht waar niemand nog van hysterie wordt beschuldigd als ze de opdeling van speelgoed per geslacht verfoeilijk vinden.


- Sara De Mulder

43 views