©2019 by Lucienne. Proudly created with Wix.com

 
Search
  • Lucienne

De eerste ledenvergadering

Op 8 april hadden wij onze eerste ledenvergadering. Tot onze grote vreugde, daagde 17 man sterk op. Voor ons een ideale start van een boeiende avond over Lucienne.


Onze voorzitter Alana Herman beet de spits af. Ze kaderde het ontstaan van de groep Lucienne Herman-Michielsens. Als grondlegger voor de abortuswetgeving is zij namelijk een inspiratie voor ons, tevens ook grootmoeder van Alana. Haar werk ambitieus verder zetten is onze doelstelling. Zo is voor de ons de verdeling van verantwoordelijkheid tussen partners, maar ook in de samenleving van cruciaal belang. Het gemak waarmee alleenstaande moeders in armoede sukkelen zeer opvallend, de verantwoordelijkheid over mogelijke zwangerschappen en kinderen ligt nog teveel bij vrouwen alleen. Visie van de samenleving op vrouwen en mannen is nog steeds te verschillend.


Er zijn 5 pijlers belangrijk voor ons in de groep: (kinder)armoede, zelfstandige vrouwen en hun rol in de maatschappij, gelijke verantwoordelijkheden en rechten van vrouwen en mannen, de huidige maatschappelijke visie en de positie van vrouwen in de wereld. Aan de hand van doelstellingen en actieplannen willen we deze 5 pijlers belichten.


We hebben 3 algemene doelstellingen: Informeren, opiniëren en sturen. Informeren doen we aan de hand van wetenschappelijk correcte informatie, onderzoek, genderstudies en samenwerkingen met universiteiten. We trachten dit in hanteerbare taal over te brengen. Zodat iedereen die vanuit een buikgevoel weet dat er nog steeds zeer veel oneerlijkheid is, zich gesterkt kan voelen om bij te dragen aan een meer evenwichtige maatschappij.

We trachten maandelijks een nieuwsbrief te versturen met enkele columns, onze acties, recensies en samenvattingen van wetenschappelijke artikelen. Daarnaast kan je groep Lucienne volgen via onze website, facebook, twitter en instagram en hopelijk ook af en toe in de reguliere media. Op deze manier willen we opiniëren.


Tot slot is het uiterst belangrijk om het beleid te sturen. Door de recente wereldlijke ontwikkelingen, lijken we onze geschiedenis te vergeten. Meer en meer stemmen luiden een terugkeer naar vroeger in. De Trumps van de wereld die het normaal vinden om denigrerend met vrouwen om te gaan, maar evengoed dichter bij huis: Wilders, Orban, Baudet, … Het lijkt alsof we een nieuwe weg inslaan om vrouwen terug aan de haard te krijgen. Zonet kondigde Texas aan dat abortus tot de doodstraf zal leiden in de toekomst. Deze ontwikkelingen mogen we niet laten gebeuren. We zullen actief trachten beleidsontwikkelingen te beïnvloeden, we zullen debatten en lezingen organiseren, werkgroepen opzetten en alles op alles zetten om onze rechten te behouden en te vergroten. Als we het tijdens onze eerste ledenvergadering over één zaak eens waren, is het wel dat meer feminisme nodig is.


Als je nog mensen kent die hier een bijdrage aan zouden willen/kunnen leveren, stuur hen gerust onze nieuwsbrief en/of de website door.


64 views