©2019 by Lucienne. Proudly created with Wix.com

LEDENPAGINA

 

ONZE LEDEN

Wij willen graag beroep doen op jullie.

Springen jullie graag actief mee in Groep Lucienne? Voor de volgende punten  hebben we dringend helpende handen, ogen en oren nodig:


Eén van onze vier werkgroepen kiezen en deze mee uitbouwen:

 • Plichten en rechten van man en vrouw

 • Inspirerende vrouwen en hun rol in de maatschappij

 • (kinder)armoede

 • Vrouwen in de wereld


Daarnaast zijn er nog een hele hoop meer praktische taken waar we hulp kunnen gebruiken:

 • Redactie en nalezen van teksten

 • Organiseren van events

 • Het beheren van de website en de nieuwsbrief

 • Posten en beheren van sociale media plus verzamelen van beelden, quotes, … die gepost kunnen worden tussen de teksten door

 • Aanschrijven van mensen (bekende namen, journalisten, opiniemakers, …)  die onze groep bekender kunnen maken


Specifieke profielen die we nodig hebben:

 • Een secretaris

 • Iemand die goed is in boekhoudkundige taken

 • Een fotograaf


Speciale talenten:

 • Laat ons weten wat je talenten zijn – er is zeker een of andere manier waarbij deze kunnen ingezet worden voor de groep.

 
 

WERKGROEPEN

Waar springen jullie mee in?

RECHTEN EN PLICHTEN

Enkele doelstellingen die we onder deze noemer als denktank wensen te verwezenlijken zijn (in willekeurige volgorde):

 • Wetenschap (o.a. geneeskunde) hervoeren vanuit de vrouw om tot een betere versie van wetenschaps voering te komen.

 • Een praktische gids voor mannen en vrouwen

 • Seksuele intimidatie in al zijn vormen duiden en alternatieven bieden

 • Gelijke rechten voor vaders waaronder vaderschapsverlof

 • Man/vrouw vervangen door de term mens in de wetgeving

 • Abortus uit de wetgeving

 • Anticonceptie en alternatieven voor mannen én vrouwen

 • Zelfverdediging en empowerment

 • Nieuw paradigma ter vervanging van huidige heersende stereotypen (zorgende maagd/moeder, dominante jager/man)

 • Vertaling boek Beroemde feministes


Concreet betekent dit mensen die een bepaald wetenschappelijk topic kritisch onder de loep nemen (met referenties naar betrokken onderzoeken)


Mensen met humor en tekentalent om met cartoons of tekeningen praktische gids humoristisch uit te werken


Seksuele intimidatie en verdoken seksisme in al haar vormen detecteren en een alternatief formuleren

Gelijke rechten waar nodig (vb. man wordt niet zwanger maar wordt wel vader) visieteksten/persberichten formuleren


Juridisch uitwerken van bovenstaande juridische vraagstellingen


Vertalers die een deel van het boek Beroemde feministes voor hun rekening willen nemen NL => ENG

Sara

INSPIRERENDE VROUWEN

Vrouwen zijn nog altijd sterk onder gerepresenteerd in de geschiedenis en recente media. Dit is niet enkel een misrepresentatie van de feiten – het zorgt er ook voor dat vrouwen veel minder rolmodellen hebben als inspiratie.


Slechts 1 op 4 personen waarover geschreven wordt in de media zijn vrouwen, terwijl we natuurlijk wel de helft van de bevolking uitmaken. Daar komt nog bij dat vrouwen wereldwijd maar ongeveer 30% van de top management jobs in media organisaties betrekken.


Met deze werkgroep willen we daar verandering in brengen en dat op vele manieren. We willen graag inspirerende vrouwen aandacht geven in artikels, boeken, syllabi, comics, televisie, film, kunst, games, straatborden, …

Enerzijds zal het werk dus vooral bestaan uit het opzoek gaan naar inspirerende vrouwen en ze op een zodanig divers mogelijke manier te representeren. De bedoeling is dat vrouwen met zeer verschillende achtergronden, sociale situaties, werkomstandigheden, interesses,…  gerepresenteerd worden. Anderzijds willen we ook inspirerende vrouwen ondersteunen met aandacht voor hun werk en inzet in de media.
In de toekomst zouden we hier ook nog eventueel een fonds en wedstrijd aankoppelen om vrouwen de nodige effectieve ondersteuning te geven.

Deze werkgroep is iets voor jou als je graag schrijft en onderzoekt en het dringend nodig vindt dat vrouwen een betere representatie verdienen.


Ook als je een creatieve achtergrond hebt in film, grafiek en schrijven kunnen we deze talenten goed gebruiken. We willen graag dat vrouwen gerepresenteerd worden in alle mogelijke media.

Ken je zelf inspirerende vrouwen die wel wat aandacht verdienen of waar je graag zelf een artikel wil over schrijven? Dan mag je die zeker altijd doorgeven.

Evelien

KINDERARMOEDE

Kinderarmoede, het zou een ver-van-mijn-bed-show moeten zijn, de realiteit is anders. Iets meer dan één op de vijf kinderen in mijn stad is arm. Dat is een hallucinant cijfer in een Westers land waar letterlijk alles aanwezig is, om kinderarmoede gewoon uit te roeien. Die term ‘kinderarmoede’ is trouwens problematisch. Het is een politiek correcte verwoording van wat in essentie gewoon rauwe armoede is. Ieder kind is immers maar zo rijk als diens ouders of voogd.

Ik behoor tot een doelgroep die maar liefst 34% kans loopt in armoede te eindigen, de alleenstaande ouder. De moeder met kinderen dus, die na de scheiding op zoek moet naar huisvesting en systematisch gediscrimineerd wordt op de huizenmarkt. Als alleenstaande ouder draai je voor alles alleen op, ga je werken om de opvang te betalen en blijft er in veel gevallen nog een stukje maand over aan het eind van het loon. Dat zijn maar enkele redenen die bijdragen bij tot het grote aantal alleenstaande moeders in armoede en dus ook aan het hallucinante cijfer van 21.6% kinderarmoede. Kinderarmoede komt niet enkel voor bij eenoudergezinnen, er zijn vele soorten armoede met een veelvoud aan oorzaken. Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans zei vier jaar geleden dat ze de kinderarmoede in Vlaanderen zou halveren en ze zei er zelfs bij: “Je mag mij daarop afrekenen”. We zijn nu 2019 en de kinderarmoede is niet gehalveerd, maar gestegen.


Met deze werkgroep wil ik graag armoede in al zijn facetten in kaart brengen, de oorzaken en de gevolgen.

Waar faalt het beleid en hoe kan dit veranderen?

Hoe kan het dat je na één tegenslag in een welvarend land als het onze zo snel in de armoede terecht komen.


Deze werkgroep staat in het teken van het opzetten van een armoedeplan dat als basis kan dienen voor de overheden.

Armoede is een fundamenteel onrecht dat we met deze werkgroep structureel wensen aan te pakken.

Hiervoor zijn we op zoek naar vastgoedexperten, microkredietkenners, advocaten oftewel iedere creatieve geest die iets weet en hieraan wil meewerken.

Alana

VROUWEN IN DE WERELD

Dat feminisme een noodzaak is staat niet ter discussie. Ik ben blij dat de andere pijlers zich richten op de broodnodige veranderingen binnen onze “eigen maatschappij”.  Als blanke, bevoorrechte vrouw - vanuit een goede middenklasse, met studies en een makkelijke naam - heb ik het leven steeds gemakkelijk gevonden. Ik kon studeren, trouwen met wie ik wilde, kinderen krijgen wanneer ik daar klaar voor was.  Dit geeft mij de verantwoordelijkheid tov andere vrouwen in de wereld om degenen die minder bevoorrecht zijn dan ik een stem te geven.


Graag wil ik in onze nieuwsbrieven vrouwen aan het woord laten, die dat anders niet kunnen. Vrouwen die leven op plaatsen in de wereld, waar spreken hen niet in dank wordt afgenomen. Die geen zelfbeschikkingsrecht hebben, die geen keuze hebben of ze al dan niet moeder willen worden, die geen studies kunnen aanvatten.

Met deze werkgroep wil ik graag laten zien HOE bevoorrecht wij zijn en tevens ook aantonen dat onze verworven rechten iets zijn waar we voor moeten blijven strijden. We gaan samen op zoek naar verhalen van vrouwen over de hele wereld en vertelt hun verhaal.

Wie hebben we hiervoor nodig?


Mensen die goed kunnen luisteren. Die de schouders hebben om beklijvende verhalen te verwerken. Die informatie kunnen verwerken tot een stevige tekst. Maar ook optimisten!


Handig meegenomen:


Talenkennis! Engels, Spaans, Turks, Arabisch, Farsi, Chinees, …. Noem maar op. Elke taal is welkom in deze werkgroep!


Hoe gaan we te werk?


We nemen contact op met actiegroepen die zich met dit thema bezighouden. Zo hebben we reeds een vrouwenbeweging in Iran die strijdt voor gelijke rechten. Een contact met de actiegroep die de gevangenen ondersteund in El Salvador. We hebben contacten binnen Amnesty International om ons op weg te zetten en eventueel een samenwerking aan te gaan.


Alle andere ideeën en toegangspoorten zijn meer dan welkom!

Sarah