©2019 by Lucienne. Proudly created with Wix.com

Komende evenementen
“Pussyhat Stitch In” tegen seksueel geweld
Sun, Mar 01
Lekker GEC
Mar 01, 1:20 PM – 5:20 PM
Lekker GEC, Kon. Maria Hendrikaplein 6, 9000 Gent, België
Breien tegen seksueel geweld!
Delen
 

LUCIENNE HERMAN-MICHIELSENS

Een nieuwe wind is nodig in het feminisme, we laten ons graag inspireren door boegbeelden uit het verleden. Zoals de liberale senator Lucienne Herman-Michielsens (1926-1995) was zonder twijfel een van de belangrijkste vormgevers van het naoorlogse feminisme in ons land. Zij was actief binnen de PVV-vrouwen en in de commissie van het Statuut van de Vrouw in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (1973-74). Gedurende een heel korte periode was ze ook staatssecretaris van de Vlaamse Gemeenschap (van mei tot oktober 1980).

Ze zal vooral bekend blijven als de initiatiefneemster van de abortuswetgeving in ons land. Na een jarenlange parlementaire strijd, samen met haar Franstalige compagnon-de-route Roger Lallemand (PS), werd in 1990 de abortuswet goedgekeurd. Koning Boudewijn weigerde deze wet te ondertekenen, wat leidde tot de zogenaamde ‘mini-koningskwestie’.

Wij zetten haar werk verder en ijveren voor nog meer gelijkheid, vrijheid en beslissingsrecht. Met meer feminisme, wordt de wereld beter, van kinderen, vrouwen én mannen.

 
 

LUCIENNE


De toekomst is menswaardig

Groep Lucienne ontstond uit de overtuiging dat een mensvriendelijke samenleving meer dan ooit nodig is, kennis daartoe een machtig middel is en vrouwen daarin hun rechtgeaarde positie dienen op te nemen.

Ze richtte daarom een online platform op dat toegang biedt tot wetenschappelijk onderzoek, biografieën, opiniestukken en boekbesprekingen die denkers, doeners en dromers gefundeerde argumenten biedt in hun strijd voor een beter leven. Zelf  streven haar leden niet enkel naar gelijke rechten voor vrouwen, maar strijden ze voor een maatschappij waarin alle individuen hun eigen leven kunnen en opnieuw willen vormgeven. 

Een maatschappij waarin machtsconcentraties stilaan tot het verleden behoren, die meer vrijheid laat voor persoonlijke keuzes zowel voor vrouwen als voor mannen. Voor mensen om zich geen reet, pardon our french, aan te trekken van verouderde conventies en ongefundeerde hiërarchische lijnen. 
Een maatschappij waarin mannen als ze dat willen ongegeneerd thuis kunnen blijven om voor de kinderen te zorgen of zichzelf te ontwikkelen, terwijl hun partner als zij/hij dat wil volle bak kan gaan voor die toppositie. Om voor een huisje, tuintje, boompje leven te gaan of net helemaal niet.

Een maatschappij waarin macht een minder centrale rol speelt, zal niet enkel voor vrouwen een zegen zijn. Het aantal burn-outs stijgt jaar na jaar, het evenwicht is voor steeds meer mensen volledig zoek.. Het is aangetoond dat bedrijven met meer diversiteit in hoge posities, een bedrijfscultuur hebben die meer rekening houdt met de balans werk/persoonlijk leven. Mensenrechten en dus meer gelijke rechten hangen natuurlijk ook onlosmakelijk samen met meer duurzaamheid en een ander economisch model. 

Zo lang enkel de lucky few hogerop geraken in een piramide systeem, dat louter  toeschrijven aan hun eigen verdienste en vervolgens jolig lid worden van de boys club, zal er weinig veranderen. Vele worden daardoor voorvechters van de status quo en verdedigen standpunten die vrouwen maar ook mannen totaal niet ten goede komen. Ons verbaast het dat veel mannen en vrouwen die de macht hebben om iets te veranderen, zich nog steeds afzijdig houden, terwijl ze als individu de keuze hebben om niet mee te doen in dat onnatuurlijke spel.

Groep Lucienne wenst deze waarden bewust uit te dragen en anderen aan te moedigen hetzelfde  te doen – zoals Einstein zei: "De wereld is een gevaarlijke plek, niet door zij die kwaad doen, maar door zij die toekijken en niets doen." Het is makkelijk een leven te leiden waarin een standpunt innemen niet vereist is. Ongelijkheid schaadt echter niet enkel de geviseerde groep maar de volledige samenleving. Feminisme is geen bedreiging noch intimidatie. Feminisme is nodig om van de wereld een menswaardige plek te maken voor ieder individu ongeacht iemands gender.

 

WERKGROEPEN

Wat willen we doen en wat doen we

RECHTEN EN PLICHTEN VAN VROUWEN EN MANNEN

Enkele doelstellingen die we onder deze noemer als denktank wensen te verwezenlijken: 
(in willekeurige volgorde)

INSPIRERENDE VROUWEN

Vrouwen zijn nog altijd sterk onder gerepresenteerd in de geschiedenis en recente media. Dit is niet enkel een misrepresentatie van de feiten – het zorgt er ook voor dat vrouwen veel minder rolmodellen hebben als inspiratie.
Slechts 1 op 4 personen waarover geschreven wordt in de media zijn vrouwen, terwijl we natuurlijk wel de helft van de bevolking uitmaken. Daar komt nog bij dat vrouwen wereldwijd maar ongeveer 30% van de top management jobs in media organisaties betrekken.

(KINDER)ARMOEDE

Kinderarmoede, het zou een ver-van-mijn-bed-show moeten zijn, de realiteit is anders. Iets meer dan één op de vijf kinderen in mijn stad is arm. Dat is een hallucinant cijfer in een Westers land waar letterlijk alles aanwezig is, om kinderarmoede gewoon uit te roeien. Die term ‘kinderarmoede’ is trouwens problematisch. Het is een politiek correcte verwoording van wat in essentie gewoon rauwe armoede is. Ieder kind is immers maar zo rijk als diens ouders of voogd.

VROUWEN IN DE WERELD

Als bevoorrechte vrouwen (omdat onze wieg op de juiste plaats stond), hebben wij de plicht onze stem te gebruiken voor vrouwen die dit niet kunnen. 

Daarom sprokkelen we verhalen en delen we die met de wereld. In de hoop een verandering te kunnen maken, een hart onder de riem te steken en de wereld wakker te houden. 

 

Evenzeer dient het feit centraal gesteld dat levende democratie inhoudloos is als ze met de werkelijke problemen van vrouwen geen rekening houdt. 

HERMAN-MICHIELSENS, LUCIENNE
TOESPRAAK ALGEMENE VERGADERING PVV-VROUWEN, 1970